La nostra missió.

Anàlisi Turístic d´Eivissa i Formentera (ATEIF) neix com una associació sense ànim de lucre per a aconseguir dades reals dels visitants, i gràcies a ells, obtenir un avantatge competitiu a partir d'un avantatge analític.

Escoltem i analitzem per a entendre la relació entre proveïdor, client i producte, amb la finalitat de satisfer les necessitats de totes les parts implicades.

Objectius


Un destí intel·ligent

Contribuir a fer d'Eivissa una destinació turística intel·ligent gràcies a les eines tecnològiques actuals.

Conèixer els visitants

Escoltar l'opinió dels nostres visitants, conèixer la seva opinió i els seus hàbits amb la finalitat de que se sentin valorats.

Visió global

Aportar una visió global i racional de l'entorn, i alhora fer que el visitant tingui la sensació que la seva opinió i les seves idees són escoltades en la seva destinació de vacances favorit.

Presa de decisions

Utilitzar aquesta informació com a suport estratègic per a la presa de decisions per a una Promoció Turística més eficient. Dotar a les institucions de govern i associacions empresarials, d'una eina que faciliti el millor coneixement del seu entorn, que els permeti anticipar-se i reaccionar davant els canvis constants de l'entorn.

Com ho fem?

  • Conjuntament amb el Consell Insular, Ajuntaments, associacions i professionals del sector, planifiquem, dissenyem, realitzem i analitzem enquestes que es realitzen en OITS i a peu de carrer.

  • Entendemos el Turismo de una manera transversal, concerniente a todo ámbito económico y social insular.