La importància
d'escoltar

Per què?

La nostra manera de comprar i consumir ha canviat, per la qual cosa ha de canviar la manera de vendre.

La forma en la qual vivim, la proliferació de dispositius mòbils així com del flux d'informació i consultes a través d'internet suposa una important oportunitat per a la promoció turística d'Eivissa.

Disposar de dades reals, de primera mà, a través de l'escolta activa i a temps a real ens permet avaluar la situació i l'evolució del viatger que ens visita i la seva opinió sobre Eivissa com a destinació turística.